Wat doet SMAG ?
In de gezondheidszorg wordt veelvuldig voorzien in arbitrage als vorm van geschillenbeslechting, zonder dat voldoende duidelijk is hoe dit door partijen moet worden uitgevoerd. Ook mediation wordt steeds meer toegepast.

SMAG voorziet in een professionele infrastructuur voor die vormen van geschillenbeslechting tussen beroepsbeoefenaren en/of instellingen in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld op het gebied van financiële zaken of samenwerking.

SMAG is er niet voor particulieren die een geschil hebben met een hulpverlener of instelling.

De activiteiten van SMAG zijn te onderscheiden in enerzijds mediation en anderzijds begeleiding bij arbitrage.
SMAG verzorgt de administratieve afwikkeling en de aanwijzing van deskundige mediators en arbiters. Bovendien ziet SMAG erop toe dat een mediation of arbitrage procedureel correct en efficiënt wordt afgewikkeld. De behoefte daaraan is gebleken in contacten met beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg.

SMAG houdt mediation en arbitrage strikt gescheiden, zodat -als dat nodig is- in een eerder stadium zonder succes aan mediation onderworpen geschillen zonder belangentegenstelling in een arbitrale procedure kunnen worden beslecht.